SOR-prisen 2014 til Thomas Ergo

SOR-prisen 2014 ble gitt til journalist Thomas Ergo. Prisen ble delt ut på konferansen "Selvbestemmelse -til besvær?"i Bergen, som trakk nesten 700 deltagere.
Kandidaturet til journalist Thomas Ergo begrunnes i den innsatsen han har gjort for å skape oppmerksomhet om utviklingshemmedes situasjon. Oppslagene i Dagbladet og senere Stavanger Aftenblad har vært en forutsetning for det engasjementet politikere på Stortinget har vist i de siste årene.