Risikoutsatte voksne

På seminaret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nylig arrangerte, viste direktoratet hvordan de har planlagt å følge opp rapporten "Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne". Det ble presentert planer vi er svært fornøyd med.
Avdelingsdirektør Anna Bjørshol fortalte blant annet at Bufdir ønsker å vurdere en norsk modell av "Safeguarding Vulnerable Adults", en modell som har vist seg meget nyttig i England for å øke rettssikkerheten til personer med utviklingshemning og andre risikoutsatte voksne.
 
Vi er helt sikre på at en tilsvarende modell i Norge vil bety svært mye for denne gruppen.
 
Å "vurdere" betyr jo ikke nødvendigvis at modellen blir realisert i Norge, men det gir oss uansett håp om at det kan komme til å skje.