Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne

I en fersk rapport fra NOVA har forskerne sett nærmere på tjenestetilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne som utsettes for vold fra noen de har en nær relasjon til eller er avhengig av.
Tonje Gundersen har vært prosjektleder.