Inkluderende praksis - Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

SORs fag- og forskningsfond har gitt økonomisk støtte til boken Inkluderende praksis. Dette er en inspirerende og engasjerende bok som bidrar til kunnskapsutvikling om god inkludering.
De gode erfaringene med inkludering og deltakelse som beskrives i boka handler om barn og unge med ulike typer funksjonsnedsettelser, deres medelever, fagfolk og foreldre. Ønsket til bidragsyterne er å bidra til kunnskapsutvikling som fører til at barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever seg inkludert og deltakende i fellesskap med jevnaldrende. Behovet for samarbeid og dialog er sentralt i flere av bokas kapitler. 
 

Redaktørene Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal har med seg bidragsyterne Edvard Befring, Marit Notvik Berg, Anne Grønnæss, Bjørg Vaagen Jakobsen, John-Ingvard Kristiansen, Geir Lippestad, Siv Hege Nytrø, Einar Berg-Olsen, Thor Sandmel, Elin Skogdal og Lars Fr. H. Svendsen.
 
Kjøp boken: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=9402138&rom=MP