Ny brukerundersøkelse for personer med utviklingshemning

SOR konferansen «Selvbestemmelse – til besvær?» var fulltegnet da fagfolk og representanter fra brukerne møttes i Bergen i begynnelsen av mai. Gerd Andreassen og Lisbeth Frydenlund fra KS presenterte den nye brukerundersøkelsen og fortalte om erfaringer fra kommuner som gjennomførte undersøkelsen i forbindelse med et pilotnettverk for ressurskrevende tjenester.
 
Gevinster ved å gjennomføre brukerundersøkelse for utviklingshemmede er at brukerne blir tatt på alvor, tjenesteyter får ny innsikt og muligheter for forbedring av tjenestetilbudet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Mikkel Eknes