Målrettet miljøarbeid og gevinstrealisering

Om brukermedvirkning, mestring, rettsikkerhet og spennende arbeidsplasser.

Ronny Bjørnevåg er vernepleier og prosjektleder i Lyngdal kommune. Han har vært innvolvert i en rekke vellykkede velferdsteknologiske prosjekter, og har mange spennende erfaringer, refleksjoner og ideer han vil dele med dere som melder dere på konferansen "Mulighetenes verden. Bedre livskvalitet med velferdsteknologi".
Bjørnevåg leder blant annet en grenseoverskridende innovativ anskaffelse av bærekraftige omsorgsboliger med velferdsteknologi.
 
Bjørnevåg er utdannet vernepleier fra Høgskolen i Sogn og Fjordane, har familieterapiutdanning ved Høgskolen i Bergen og IKT og ledelse fra Universitetet i Agder. Han jobber med velferdsteknologi overfor flere brukergrupper, deriblant personer med utviklingshemning. I dette arbeidet er han blant annet opptatt av målrettet 
 
 
Konferansen arrangeres i Oslo 27. og 28. oktober 2014