Hva sier lovverket om velferdsteknologi?

Det meste av det vi omgir oss med av velferdsteknologi er normalt juridisk helt uproblematisk å benytte. Også hvis personen har kognitive vansker, som for eksempel utviklingshemning. Men noen ganger er teknologien inngripende på en måte som reguleres av lovverket.
Det kan for noen være bruk av GPS sporing, for andre kan det være fallalarmer med sensorer, radarregistrering av fall, epilepsialarmer, videoovervåkning, kommunikasjon på nettbrett mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og andre typer teknologi.
 
Vi har fått Kjersti Hillestad Hoff til å komme til konferansen "Mulighetenes verden - bedre livskvalitet med velferdsteknologi" for å fortelle om dette.
 
Kjersti Hillestad Hoff er jurist og jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun jobber blant annet med helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, som omhandler tvangsregler overfor psykisk utviklingshemmede.
 
Hoff har vært sentral i arbeidet med å revidere rundskrivet til disse reglene. De siste årene har hun også jobbet med de juridiske sidene ved bruk av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester, og var med å utarbeide Helsedirektoratets fagrapport om velferdsteknologi i 2012. Hun har tidligere arbeidet hos Helse- og sosialombudet i Oslo.
 
Konferansen arrangeres i Oslo 27. og 28. oktober 2014