Living the life you chose

HTF er er en engelsk organisasjon som bistår personer med utviklingshemning med å leve sine liv slik de selv ønsker. Slagordene deres er "Living the life you chose" og "Creative ideas. Fulfilling lives". Kreativiteten og iderikdommen får blant annet utløp i en sterk satsing på velferdsteknologi.
På SOR-konferansen 27. og 28. oktober 2014 kommer Steve Barnard fra HTF og deler erfaringer og informasjon.
 
Foredraget heter "Smarte hus og smarte løsninger. Selvstendighet, mestring og trygghet for personer med utviklingshemning".
 
Dere får se et virituelt smarthus, hvor en mengde velferdsteknologiske muligheter blir presentert. I en rekke videosnutter forteller personer med utviklingshemning hva disse løsningene har betydd for dem.
 
Barnard forteller om hvordan de med sin omfattende satsing på velferdsteknologi (personalised technology / assistive technology) har bidratt til å nå målsetningene om at folk med utviklingshemning skal kunne leve sine liv slik de selv ønsker.
 
Her kan du lese mer om HFT:
http://www.hft.org.uk/
 
Steve samarbeider med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, for å videreutvikle teknologi og skape bevissthet rundt de mulighetene som ligger i velferdsteknologi.  Velferdsteknologi kan øke selvstendigheten og sikkerheten for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Steve har vært ledende i utviklingen av HFT’s mobile Smart Hus og det nye Mi Smart House, utviklet i samarbeid med «Dalles» konsortiumet. Disse vil bli presentert på konferansen".