Teknologi i dagliglivet – for personer med utviklingshemning

Terje Grimstad er daglig leder i Karde og prosjektleder for det treårige europeiske prosjektet POSEIDON (PersOnalized Smart Environments to increase Inclusion of people with DOwn's syNdrome). I prosjektet utvikler de teknologi som vil være til hjelp i dagliglivet for personer med Down syndrom / utviklingshemning. Mye av teknologien vil kunne brukes på vanlige plattformer som nettbrett og smarttelefoner, men de skal også utvikle helt ny teknologi.
 
Karde står også bak en rekke norske prosjekter hvor de har utviklet / utvikler produkter innen velferdsteknologi for personer med utviklingshemning. Plattformene de bruker er hyllevare som PC, nettbrett og smarttelefoner.
 
Les mer om disse prosjektene: 
 
 
Terje Grimstad holder foredrag om Kardes satsing på velferdsteknologi for personer med utviklingshemning på SOR-konferansen 27. og 28. oktober 2014.
 
Tittelen på foredraget er: 

Teknologi  i dagliglivet – for personer  med utviklingshemning
Velferdsteknologi for bruk på nettbrett, smarttelefoner og pc