TV Bra - fra ide til et skapende mediemiljø

TV-Bra er et spennende medieprosjekt i Bergen, hvor man skaper en nett-tv kanal der folk med utviklingshemning er i dialog med hverandre og omverdenen, De har allerede laget en rekke spennende filminnslag for SOR-konferansene, og gjentar suksessen på neste SOR-konferanse: "Mulighetenes verden. Bedre livskvalitet med velferdsteknologi".
Gjennom LUPE søkte de midler fra Extrastiftelsen, og fikk tildelt midler for å utvikle prosjektet.
 
Etter hvert går de over fra å være et prosjekt til å bli en permanent medieaktør. For og med personer med utviklingshemning.
 
Tv-Bra er en del av Nordnes verksteder. Se informasjon på nettsiden til Nordnes verksteder. Etter hvert kommer en meget lekker nettside, dedikert for dette prosjektet.
 
Følg gjerne Tv Bra på Facebook
 
På konferansen skal prosjektleder Camilla Kvalheim fortelle mer om dette.