Nyttige apper i miljøarbeid og opplæring

Det finnes et hav av apper til smarttelefon og nettbrett. En del av dem kan være riktig nyttige i jobbsammenheng, for tjenesteyterne. De kan være et godt hjelpemiddel i jobbutførelsen.
På SOR-konferansen "Mulighetenes verden - bedre livskvalitet med velferdsteknologi" demonstrerer Dag Gladmann Sørheim apper han har erfart er nyttige i sitt faglige arbeid.
 
Dag Gladmann Sørheim er spesialpedagog og lektor ved Karlsrud skole, og rådgiver i SPISS.
 
Sørheim har en mastergrad i Læring i Komplekse Systemer, og har lang erfaring med mennesker som har ulike bistandsbehov. Han arbeider spesielt med å tilrettelegge læringsmiljøer for barn som har ulike læringsvansker eller andre atferdsproblemer. Videre er han interessert i presisjonsopplæring, som er et system som fremmer flyt og automatisering i grunnleggende ferdigheter, samt implementering av virksomme belønningssystemer og atferdsavtaler.
 
Konferansen arrangeres i Oslo 27. og 28. oktober 2014.