Det handler om kommunikasjon

Norsk Telemedisin AS leder utviklingsprosjektet VideoForAlle, en unik og brukervennlig kombinasjon av videokonferanse, hjemmemonitorering og sosial kommunikasjonsteknologi. De er også involvert i Nattfrid kameratilsyn.
Kameratilsyn er godt egnet for personer som har eller ønsker nattlig tilsyn av pårørende eller omsorgspersonale som skal se til at alt er normalt. 
 
Les mer om VideoForAlle
 
På konferansen "Mulighetenes verden - bedre livskvalitet med velferdsteknologi" holder Arild Stapnes Johnsen foredrag med tittelen "Det handler om kommunikasjon".
 
Arild Stapnes Johnsen er daglig leder i Norsk Telemedisin as. Stapnes er utdannet ingeniør innen mikroprosessorteknikk. Johnsen har 15 års erfaring innen systemutvikling og prosjektering av administrative datasystemer.
 
 
Konferansen arrangeres i Oslo 27. og 28. oktober 2014.