Husbanken -en viktig medspiller

Husbankens rolle innenfor utvikling og implementering av velferdsteknologi er å ha oversikt over de tilgjengelige løsninger til bruk i bolig og formidle erfaringer fra vellykkete implementeringer av teknologien. Husbanken skal ha oversikt over hvor kompetansen finnes og hva dette innebærer for selve boligløsningen. Videre skal Husbanken ha oversikt over de krav til teknologiske tilpasninger og løsninger som til enhver tid gjelder for bruk av Husbankens finansielle virkemidler.
På SOR-konferansen "Mulighetenes verden - bedre livskvalitet med velferdsteknologi" holder Roger Olsen foredraget "Husbanken - en viktig medspiller"
 
Roger Olsen jobber som rådgiver i Husbanken. Han er utdannet vernepleier ved Høgskolen i Bergen. Der har han også tatt etterutdanning innen Boligsosialt arbeid og Omsorgsteknologi for helsepersonell. I Husbanken jobber han blant annet med velferdsteknologi.
 
Husbankens visjon for boligpolitikken er at alle skal bo trygt og godt. Velferdsteknologi i bolig handler om å kunne bo hjemme lengst mulig og med best mulig bokvalitet. Teknologien skal bidra til en mest mulig selvstendig tilværelse i hjemmet. Dette betyr å kunne greie mer av de daglige gjøremål selv og kunne få økt kontakt med andre, det være seg familie, venner eller naboer.
 
Konferansen arrangeres i Oslo 27. og 28. oktober 2014.