Hjernen må også ha sin dose

Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hans store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner.
Innovasjon, nyskaping, nye arbeidsprosesser og organisasjonsformer står sentralt i det meste han arbeider med. Han har skrevet en rekke bøker, og regnes som MOOC (Massive Open Online Courses)-pioneren i Norge.
 
Krokan er en meget fascinerende og inspirerende foredragsholder. På SOR-konferansen "Mulighetenes verden -bedre livskvalitet med velferdsteknologi" holder Krokan avslutningsforedraget.
 
 
 
 
Konferansen arrangeres i Oslo 27. og 28. oktober 2014.