Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Også dette er en form for velferdsteknologi, og derfor noe vi belyser på SOR-konferansen om velferdsteknologi i oktober 2014.
Tittel på foredraget er 
 
Velferdsteknologi på brukernes premisser
Alternativ og supperende kommunikasjon (ASK).
 
Foreleserne er Torunn R. Borgersen og Thor Sandmel.
 
 
Torunn R. Borgersen er daglig leder for ISAAC Norge. Hun har studerte Spesialpedagogikk og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) ved Høyskolen i Vestfold, og Sosialpedagogikk ved Høyskolen i Telemark. Borgersen har jobbet ved Frydenhaug skole og 
ressurssenter, hun har vært tiltakskurator i Øvre Eiker kommune og miljøterapeut ved Arbeidsinstituttet i Buskerud.
 
Thor Sandmel har hovedfag i matematikk og doktorgrad i matematikk-filosofi. Sandmel jobber som konsulent ved Universitetet i Oslo. Han veileder studenter gjennom epost. Etter at han tok i bruk datamaskin med elektronisk tale har han i tillegg kunnet holde enkelte forelesninger. På ISAAC-konferansen i Barcelona 2010 mottok han bruker-prisen for sitt innlegg «Philosophy of mathematics – what the heck is that?». På SOR-konferansen skal han ved bruk av syntetisk talemaskin ha en samtale med Torunn R. Borgersen om alternativ og supplerende kommunikasjon.
 
 
 
 
Konferansen arrangeres i Oslo 27. og 28. oktober 2014.