Stolthetsprisen til Empo-tv

Empo tv fikk Stolthetsprisen 2014. Prisen har blitt utdelt årlig siden 2008, og tildeles en person eller en gruppe som har gjort en spesiell innsats for å rive samfunnsskapte barrierer for personer med funksjonsnedsettelser.
 
 
 
Prisen blir delt ut av Stolthetsparaden, en parade for og med funksjonshemmede for å markere rett til lik samfunnsdeltakelse. Stolthetsparaden arrangeres i år for sjuende gang og er en del av Independent Living-dagene i Norge, 13.-14. juni. I år har Stolthetsparaden to fokusområder: Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA), et helt nødvendig verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse, og funksjonshemmedes rett til arbeid.
 
Tidligere vinnere:
2009: Inge Husmo for sin utrettelige kamp for retten til BPA 
2008: Mari Storstein for sitt arbeid mot IPLOs-registeret.