Tjenesteytere kan bidra

Seksualiteten er til stede hos alle mennesker fra før vi er født, den kommer til uttrykk i varierende grad gjennom livet og er en viktig del av menneskets identitet.
Den rommer basale menneskelige behov som lengsel etter kontakt, intimitet, nytelse, ømhet og kjærlighet.
 Seksualitet
er også kroppslige fornemmelser, følelser,
opplevelser og den utvikles og modnes
gjennom en livslang prosess.
 
Den har også stor innflytelse på menneskers fysiske og psykiske helse. Seksualitet er således
en viktig del av livet også for mennesker med utviklingshemming. For at også
utviklingshemmede skal oppleve en positiv
seksuell utvikling, identitet, trygghet og trivsel må de sikres kvalifisert opplæring om egen kropp og seksualitet. En slik
opplæring må gis i et livsløpsperspektiv.
 
Dette skriver Torild Mossing Breistein og Torunn Ovrid i tidsskriftet SOR Rapport.
 
Vår erfaring er at barn og unge med utviklingshemming får mindre undervisning om seksualitet enn jevnaldrende, mens de trenger mer, sier Breistein og Ovrid.
 
Seksualitet har stor betydning for livskvalitet og vi kan derfor ikke velge bort en persons seksualitet når vi yter hjelp. Dette innebærer at vi må forholde oss til forskjellige uttrykksformer for seksualitet, også hos mennesker med utviklingshemming. Det vil si at vi som tjenesteytere må akseptere alle lovlige former for seksualitet som vi møter i vårt
arbeid.
 
 
 
Trykk her for å bestille abonnement på tidsskriftet SOR Rapport.