Massive åpne nettkurs (MOOC)

MOOC er det "hotte" innenfor nettbasert undervisning. Bokstavene står for `massive open online course`, eller på norsk; `massivt åpent nettkurs`. Dette er gratis undervisning som følges på nett. Dermed trenger ikke antall studieplasser begrenses av antall lærere. Moderne MOOC kurs er interaktive.

MOOC vil revolusjonere måten vi lærer på, sier professor Arne Krokan. Han er den som i størst grad har frontet MOOC i Norge. På neste SOR konferanse kommer han for å snakke om MOOC og andre teknologiske muligheter som vil forandre måtene vi yter helsetjenester på.