Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter".
En quiz om rettigheter laget for mennesker med utviklingshemming.
 
NFU, NAKU og Karde er nå ferdige med prosjektet «Kjenn dine rettigheter» som er støttet av Bufdir. Der har de laget en quiz om rettigheter og støtteordninger for mennesker med utviklingshemming.
 
Koplet til quizen er informasjonstekst, tegneserier, bilder og korte filmer. Man kan velge å få lyd opplest. Utvidet lettlest tekst om rettigheter er også lagt ut på NFUs nettsider om rettigheter. Quizen er beregnet både på mennesker med utviklingshemming og deres hjelpere.