Meldeplikt

Som helse- og sosialarbeider har man meldeplikt. Dette innebærer at man kan bli straffeforfulgt og dømt dersom man er kjent med forhold og ikke går videre med disse. Man har i utgangspunktet plikt til å melde uten at offeret samtykker. Dette innebærer at vi kan anmelde overgrep mot Kari til politiet, til tross for at hun eksplisitt ber om at dette ikke skal anmeldes.

Les mer