Annonser

Vi er helt avhengig av annonser for å kunne drive tidsskriftet. Vi setter svært stor pris på alle som støtter oss gjennom annonsering.
 
 
 
Annonsesalg til tidsskriftet SOR Rapport tas hånd om av et eksternt firma som heter Faktureringsservice Sør AS.
 
Alle henvendelser knyttet til annonsesalg rettes dit.
Primært benyttes dette telefonnummeret: Tlf 32 24 44 33
Ann-Kristin Aurland - daglig leder: ann-kristin@faktserv.no
Siv Anita Sæther: siv.anita@faktserv.no
 
Postadresse:

Postboks 1223
3009 Drammen

 
Besøksadresse:
Teglverksveien 9A
3413 Lier

Tilbake