Annonser

Vi er helt avhengig av annonser for å kunne drive tidsskriftet. Vi setter svært stor pris på alle som støtter oss gjennom annonsering.
 
 
 
Annonsesalg til tidsskriftet SOR Rapport tas hånd om av et eksternt firma som heter Faktureringsservice Sør AS.
 
Alle henvendelser knyttet til annonsesalg rettes dit.
Primært benyttes dette telefonnummeret: Tlf 32 24 44 33
Ann-Kristin Aurland - daglig leder: Tlf 97 13 86 30 ann-kristin@faktserv.no
Siv Anita Sæther: siv.anita@faktserv.no
 
Postadresse:
Pb 554 Brakerøya
3002 Drammen
 
Besøksadresse:
Teglverksveien 9A
3400 Lier

Tilbake