SOR er en virksomhet som i omfattende grad organiserer faglig dugnadsarbeid. Den store faglige verdiskapningen i SOR er mulig på grunn av alt frivillighetsarbeidet som utføres. SOR har en liten og kostnadseffektiv administrasjon. Nedenfor finner du oversikt over administrasjon,prosjektmedarbeidere, frivillige knyttet til tidsskriftarbeid, styrearbeid, og noen av de som er mest sentral i planlegging og gjennomføring av konferanser.

 

Ansatte

Jarle Eknes

Daglig leder, Stiftelsen SOR

je@sorpost.no
tlf 90 75 86 85

Les mer

Kjersti Skarstad

Seniorrådgiver, Stiftelsen SOR

ks@sorpost.no
tlf 47 89 47 58

Les mer

Miriam Strømsholm

IT-konsulent og sekretær, Stiftelsen SOR

mcs@sorpost.no

Les mer

Jann Aasbak

Prosjektleder i SORs "Helt med!". Leder for SORs konferanseaktiviteter. Styremedlem i SOR.

Les mer

Steinar Løland

Prosjektmedarbeider i SORs arbeidsprosjekt "Helt med!".

Les mer

Tormod Mjaaseth

Tormod Mjaaseth er SORs styrerepresentant i Solgården. Han er også medlem i SORs fag- og forskningsfond.

Les mer

Jan Erik Nilsen

Jan Erik Nilsen er styreleder i SORs fag- og forskningsfond. Han er også SORs vararepresentant i styret for Solgården.

Les mer

Trine Lise Bakken

Nestleder i SORs fag- og forskningsfond. Redaksjonsmedlem i tidsskriftet SOR Rapport.

Les mer

Helene Myklebustad

Prosjektmedarbeider i SORs prosjekt "Vold i nære relasjoner - personer med utviklingshemming". Medarbeider i samarbeidsprosjektet "Kartleggingsbanken". Konsulent for planlegging og gjennomføring av SOR konferansene.

Les mer

Gry Bogetun

Redaksjonsmedlem i tidsskriftet SOR Rapport

Les mer

Ulf Berge

Redaksjonsmedlem i tidsskriftet SOR Rapport

Les mer