Jarle Eknes

Daglig leder, Stiftelsen SOR

je@sorpost.no
tlf 90 75 86 85
 
Jarle Eknes er ansatt som daglig leder i Stiftelsen SOR i 100% stilling.
 
Eknes er spesialist klinisk psykologi og habilitering, og har jobbet i SOR siden 7. januar 2008.
 

Publikasjoner

Bøker

  1. Mæhle, I., Hauge, G. og Eknes, J. (Red). (2011). Utviklingshemning - årsaker og konsekvenser Oslo: Universitetsforlaget.
  2. Eknes, J. & Løkke, J. (Red.) (2009). Utviklingshemning og habilitering. Innspill til habiliteringsprosessen. 296 sider. Oslo: Universitetsforlaget.
  3. Eknes, J., Bakken, T.L., Løkke, J.A. & Mæhle, I. (2008). Utredning og diagnostisering - utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker Oslo: Universitetsforlaget.
  4. Eknes, J. (2006). Depresjon og mani. Forståelse og behandling 296 sider. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 8215008569 
  5. Eknes, J. (2004). Tvangslidelse. Forståelse og behandling 308 sider. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 8215005403
  6. Eknes, J. (red). (2000). Utviklingshemning og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget 523 sider, kr 398, ISBN 82-51-83800-2

 

Kapitler

1. Vildalen, S. og Eknes, J. (2002). Det de aldri lærte! Psykisk utviklingshemning og seksualitet. (s. 238-253). I T.Berge m.fl. (red.). Samtaler som forandrer – psykologisk teori i praksis (2003). Bergen: Fagbokforlaget.

2. Bettum, T., Eknes, J., Jaksholt, T. & Lensing, M.B. (2002). Guide og veileder i arbeidet for å lage en habiliteringsplan. I F. Hesselberg (red.). Habiliteringsplanlegging. Bruk av individuelle planer for å skape kontinuitet og stabilitet i tilbudet til mennesker med omfattende hjelpe- og habiliteringsbehov. Oslo: Autismeenheten/Unipub forlag.

 

Artikler

1. Eknes, J., Jansson, C., Bakken, T.L., Larsen, K.E., Stordal, M.O. (2005). Mange kan få det bedre. Embla, mai.

2. Eknes, J. (2000). Å arbeide i andres hjem. Innsats og omsorg for utviklingshemmede. Embla, nr. 7.

3. Vildalen, S. og Eknes, J. (1997). Seksualitet og psykisk utviklingshemmede: Opplæring i seksualitet og samliv. Embla.

4. Eknes, J. (1996). Å leve med dødelig sykdom. En studie av mestringsstrategier og livskvalitet blant mennesker med cystisk fibrose. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, s.967-976.

5. Eknes, J. og Bårdgard, J. (1996). Livskvalitet og kronisk progredierende sykdom. En studie blant mennesker med cystisk fibrose. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, s.851-858.

6. Eknes, J. og Hagedal, K. (1996). Den gode samtale. Embla nr. 6 s.37-42.

7. Eknes, J. (1995). Atferdsproblematikk og språkopplæring. Spesialpedagogikk, nr. 5, s.14-40.

8. Eknes, J. (1995). Hypnosedypets betydning for det terapeutiske resultat. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, s.918-925.

9. Vildalen, S. og Eknes, J. (1995).Det de aldri lærte! Å undervise psykisk utviklingshemmede om seksualitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 311-317.

10. Eknes, J. (1994). Livskvalitet for funksjonshemmede. Vernepleieren, 4, 11-18.

11. Eknes, J. (1994). Det vanskeligste ved det å ha CF. CF bladet, 1, 7-8.

12. Eknes, J. (1994). Redefinering ved hjelp av manipulering. Uetiske strategier eller en måte å ta klienten på alvor? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 31, 599-608

13. Eknes, J, Sørum, R. og Eidal, A. (1994). Å slutte med bleier. Renslighetstrening på dagtid for barn og voksne med omfattende utviklingsforstyrrelser. Spesialpedagogikk, nr.9, s.18-27.

14. Eknes, J.og Sørum, R. (1994).Behandling av sengevæting. Spesialpedagogikk, nr. 7, s.30-37.

15. Eknes, J. (1994). Graviditet / fruktbarhet hos mennesker med Down syndrom. Samfunn for alle. Nr.7/8, s.18-19.

16. Eknes, J. (1993). Seksualitet, forelskelse og samliv. Spesialpedagogikk, 7, 3-12.

17. Eknes, J. (1993). Tjenesteyteres holdninger til seksualitet. Spesialpedagogikk, 7, 13-16.

18. Eknes, J. (1993). Grunnleggende språkopplæring. Spesialpedagogikk, 9, 20-28.

19. Eknes, J. og Bakken, R.K. (1993). Språktrening på begrepene ja, nei og jeg vet ikke. Spesialpedagogikk, 8, 28-32.

20. Bårdgard, J. og Eknes, J. (1993). Livskvalitet ved kronisk progredierende sykdom. Impuls, 1, 72-77.

21. Eknes, J. og Bårdgard, J. (1993). Livskvalitet og mestringsstrategier ved cystisk fibrose. CF bladet, 2, 28.

22. Eknes, J. og Bårdgard, J. (1993). Livskvalitet og CF. CF bladet, 2, 29-30.

23. Eknes, J. (1993). Kontroll og avmakt. CF bladet, 4, 24-25.

24. Eknes, J. og Bårdgard, J. (1993). Livskvalitet og mestringsstrategier. CF bladet, 3, 16-17.

25. Eknes, J. (1993). Terapeutiske prinsipper for psykologarbeid med utgangspunkt i en sosialklinisk oppdragelse og tilnærming. Impuls, 3, 37-47.

26. Eknes, J. (1993). Selvstimulering. Spesialpedagogikk, 6, 30-33.

27. Eknes, J. (1990). Mentale problemer i muslimske kulturer. Impuls, 3, 45-52.

 

Nettbasert artikkel

1. Eknes, J. (2005). Elektrisk stimulering av hjernen - kan nyere psykokirurgiske metoder være til hjelp ved tvangslidelse? Ananke: www.ananke.no Februar, 2005

 

Rapporter

1. Bakken, T.L., Helverschou, S. Eknes, J., Kalvenes, G., Bjella, H., Eilertsen, D.E. & Martinsen, H. (2004). Rapport Nr. 1, 2004: Psykiske lidelser hos voksne mennesker med autisme og utviklingshemming - Begrepsanalyse : Autismenettverket, Universitet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk

2. Martinsen, H., Helverschou, S., Kalvenes, G., Bjella, H., Eknes, J., Bakken, T.L. & Eilertsen, D.E. (2003). Psykiske lidelser hos voksne mennesker med autisme og utviklingshemming - prosjektprofil for oppbygging av knutepunktfunksjon i Autismenettverket. Oslo: Autismenettverket, Universitet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.