Miriam Strømsholm

IT-konsulent og sekretær, Stiftelsen SOR

mcs@sorpost.no
 
 
Miriam Strømsholm er ansatt i Stiftelsen SOR i 50% stilling.

Strømsholm er teknisk ansvarlig for e-læringskurs, nettsider og annet IT relatert arbeid.
Hun har også ansvar for databaser med adresseregister, samt administrasjon av abonnement på tidsskriftet SOR Rapport.