Jann Aasbak

Prosjektleder i SORs "Helt med!". Leder for SORs konferanseaktiviteter. Styremedlem i SOR.
Jann Aasbak er tilknyttet SOR som prosjektleder og ansvarlig for SOR konferanser.