Jan Erik Nilsen

Jan Erik Nilsen er styreleder i SORs fag- og forskningsfond. Han er også SORs vararepresentant i styret for Solgården.