Helene Myklebustad

Prosjektmedarbeider i SORs prosjekt "Vold i nære relasjoner - personer med utviklingshemming". Medarbeider i samarbeidsprosjektet "Kartleggingsbanken". Konsulent for planlegging og gjennomføring av SOR konferansene.