Kjersti Skarstad

Seniorrådgiver, Stiftelsen SOR (i permisjon)

ks@sorpost.no
tlf 47 89 47 58

 

Skarstad er i permisjon i BUFDIR.

PhD Kjersti Skarstad jobber som seniorrådgiver i SOR, med menneskerettigheter, funksjonshemmedes rettigheter og ikke-diskriminering som særlige ansvarsområder.

Skarstad disputerte i 2018, med avhandlingen "Realizing the human rights of persons with disabilities. From political ideals to political practices"

Hun har mastergrad i menneskerettigheter ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, og har tidligere jobbet som vitenskapelige assistent og konsulent for Senter for menneskerettigheter (SMR), praktikant ved Norges faste delegasjon til Europarådet, og som nestleder for Amnesty Internasjonals studentorganisasjon i Trondheim.

 

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler

Populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser

Bokkapitler

  • Skarstad, Kjersti (2015). Human Rights Violations and Conflict Risk: A Theoretical and Empirical Assessment, In Cecilia Marcela Bailliet & Kjetil Mujezinovic Larsen (ed.), Promoting Peace Through International Law.  Oxford University Press.  ISBN 9780198722731.  7.  s 133 – 148

Kronikker, debattinlegg, og intervjuer (utvalgte)