Kurshistorikk

SOR har en lang tradisjon med å arrangere konferanser og fagdager rundt ulike tema i arbeidet for mennesker med utviklingshemming. Enten fokus har vært faglig metodikk, overordnete faglige prinsipper eller helse- og sosialpolitiske temaer har SOR samlet engasjerte folk til dyst og deling i over 50 år.

I venstre meny finner du informasjon om avholdte konferanser.