Foto: Anne G (flickr)

I venstremenyen finner du tidligere utgitte nummer av SOR Rapport, sortert på årstall.

Det er lagt inn en forsinkelse i digital publisering på nett. Dette fordi vi er avhengig av abonnementsinntekter for å kunne lage tidsskriftet. De som abonnerer på tidsskriftet er de eneste som får lese artiklene mens de er på det ferskeste.