E-læringskurs

E-læringskurs

En rekke bedrifter og organisasjoner lar ikke ansatte utføre arbeidsoppgaver før de ha gjennomgått elæringskurs. De kvalitetssikrer de ansattes kompetanse. Det er ENDA større grunn til å stille denne type krav når vi jobber i helse- og omsorgssektoren, for sårbare personer.

Et av e-læringskursene vi har utviklet handler om seksuelle overgrep mot personer med utviklingshemning.

Les mer