SORs fag- og forskningsfond

Vedtekter

Stiftelsens formål er å støtte forskning, fagutvikling og formidling på alle områder som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling og opplæring.

Les mer

Historikk

SORs fag- og forskningsfond har siden 1964 bidratt med over 300 tildelinger, med et samlet beløp på over 9 millioner kroner.

Les mer

Styrets medlemmer

Trine Lise Bakken (leder)
Jon Løkke (nestleder)
Tormod Mjaaseth (medlem)
Gry Bogetun (varamedlem)
Lars Rune Halvorsen (varamedlem)

Les mer

Hvem kan få midler fra fondet?

Det deles ut ca 50.000,- kroner hvert år. Summen er stor nok til at den kan få betydning for enkelte prosjekter, men for liten til at det er hensiktsmessig at mange mennesker skal bruke mye tid på å lage en mengde søknader. Sekretariat og styre tar derfor direkte kontakt med aktuelle personer i fagmiljøet og inviterer dem til å søke, innenfor de prioriteringer som hvert år gjøres.

Les mer

SOR-prisen

Hvert år deler fondet ut SOR-prisen til en som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning.

Les mer