Grenser

Mange personer med utviklingshemning går glipp av mye av den uformelle læringen om seksualitet som andre får med seg i barndom og ungdom.

Les mer

Holdninger

Et seksualvennlig miljø forutsetter gode holdninger hos tjenesteytere. Som igjen kan bidra til gode holdninger hos personer med utviklingshemning. Holdningene våre skal være preget av anerkjennelse og respekt. Vi må akseptere alle sider av menneket, også at alle mennesker er seksuelle vesener, med seksuelle behov og rettigheter.

Les mer

Seksualvennlig miljø

Et seksualvennlig miljø er viktig. Når man lykkes, vil man få et miljø som åpner for å stille spørsmål om seksualitet. Om hva som er vanlig, uvanlig, problematisk og straffbart. Med hovedvekt på anerkjennelse av seksuelle rettigheter og muligheter.

Les mer

Kompetanse hos de ansatte

Alle ansatte skal ha kunnskap om seksualitet, og forholde seg til ulike uttrykk for seksualitet. Man må ha så mye kunnskap at man kan legge til rette for at den enkelte blir i stand til å forstå egne og andres grenser, og å si fra når grensene blir krenket.

Les mer

Retningslinjer og prosedyrer

Gode retningslinjer -som er kjent for alle- er forebyggende. Litt fordi de kan være avskrekkende for enkelte potensielle overgripere, men aller mest fordi de kan bidra til å avdekke overgrep tidlig, og dermed beskytte utviklingshemmede mot gjentatte overgrep fra samme personer.

Les mer

Åpenhet

Åpenhet er blant de viktigste forebyggende virkemidlene. Det vil si at der snakker åpent i personalgruppen om risiko for overgrep, forebygging og håndtering av overgrep, i en grad som også gjør det mulig for dere å se signaler på mulige overgrep.

Les mer