Omstendigheter og livsbetingelser

Personer med utviklingshemning har større risiko for å bli utsatt for overgrep enn andre. For å kunne bidra til forebygging er det viktig at vi forstår at det ikke er utviklingshemningen i seg selv som gir økt risiko. Risikoen ligger i de omstendighetene og livsbetingelsene personer med utviklingshemning lever under.

Les mer

Overgrep mot personer med utviklingshemning

I 2004 gjennomførte Socialt Udviklingscente (SUS) i Danmark en undersøkelse av 156 tjenesteyteres erfaringer om overgrep mot personer med utviklingshemning. 21 % hadde kjennskap til minst ett seksuelt overgrep mot personer med utviklingshemning siste året. Ettersom mange kan ha kjennskap til de samme overgrepene, sier ikke dette tallet noe om omfanget av overgrep. Men det tydeliggjør hvor aktuellt og viktig det er at tjenesteytere har kunnskap om overgrep, og retningslinjer de kan forholde seg til.

Les mer

Overgrep generelt i befolkningen

Hver 5. kvinne og hver 10. mann har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år. 5 % er utsatt for gjentatte, alvorlige overgrep.

Les mer

Personer med funksjonshemning

Forekomsten av overgrep mot funksjonshemmede er 2 – 3 ganger høyere enn i populasjonen for øvrig.

Les mer