Hva er seksuelle overgrep

Atferd, handlinger og omgang

I straffelovens kapittel 19 om seksualforbryteleser deles seksuelle overgrep i tre kategorier.

Les mer

Holdninger

Det er en utbredt holdning i deler av befolkningen at overgrep i nære relasjoner er mindre alvorlig enn overgrep hvor gjerningsperson var ukjent. Tilsvarende tenker noen at tilfeller hvor offer har vært beruset eller flørtet med overgriper er mindre alvorlig enn enn andre overgrep. Dette står i kontrast med oppfatninger i fagmiljø, og ikke minst lovgivernes oppfatning

Les mer

Straffbare handlinger

Mennesker med utviklingshemming kan bli utsatt for overgrep fordi de ikke har forutsetninger for å forstå konsekvenser av sitt samtykke til seksuell omgang. Dermed kan handlingene være ulovlig og straffbar selv om personen med utviklingshemning sier ja til å ha sex.

Les mer

Definisjon

Det er vanskelig og det er lett å definere seksuelle overgrep.

Les mer