"Jeg bestemmer i mitt liv - hva kan vi bestemme SAMMEN?"

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum inviterer til to konferansedager mandag 20. og tirsdag 21. november. Konferansens hovedtema er brukerråd på områdene hjem, arbeid og fritid/kultur.

Konferansen er et samarbeid mellom RGB - Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum, SAR - Samarbeidsrådet for brukerrådene for hjem, arbeid og fritid & kultur,  Bærum kommune, NFU (fylkes- og lokallag) og SOR.

Rådgivningsgruppen sier det slik i sitt arbeidshefte for konferansen: "Konferansen er for alle mener at det er viktig å bestemme i eget liv. Den er for oss som er utviklingshemmede, men også for andre som jobber med oss eller som er opptatt av hvordan vi har det".

Konferansen foregår i Sandvika, Bærum og er gratis. Den starter kl. 09.30 og avsluttes kl. 16.00 begge dagene.

Her finner du plakaten for konferansen

Her finner du Rådgivningsgruppens arbeidshefte - til informasjon og inspirasjon for andre

For mer informasjon om program og påmelding se: www.selvbestemmelse.no

Bilde av Rådgivningsgruppen i Bærum