Nytt nettsted: Familienettet.no

Dette er et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne enten det dreier seg om funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom. Familienettet.no har som mål å gjøre det enklere å finne og å ta i bruk informasjon, og å muliggjøre deling av kunnskap og erfaring med andre i lignende situasjon uavhengig av hvor i landet man er bosatt.


Hensikten med dette nettstedet er at foreldre og andre interesserte skal ha:

  • en kanal til informasjon om rettigheter, tilbud og aktiviteter
  • en kanal for å finne frem til ulike brukerorganisasjoner
  • en kanal for informasjons- og erfaringsutveksling mellom familier
  • en kanal for å formidle kunnskap om disse familienes hverdag

Nettstedet er blitt til gjennom samarbeid mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, tidligere Rikstrygdeverket, samt fagfolk med forskjellig bakgrunn og kompetanse.

Her finner du nettstedet

Kilde: Familienettet.no