Jens Petter Gitlesen ny forbundsleder i NFU

På NFUs landsmøte i Tønsberg ble Jens Petter Gitlesen fra Rogaland valgt som ny leder. Gitlesen overtar etter Helene Holand. Gittlesen er universitetslektor ved Institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger. På spørsmål fra Stavanger Aftenblad om hva som peker seg ut som den viktigste oppgaven fremover, trekker Gitlesen frem det å sikre menneskerettighetene til kvinner og menn med utviklingshemning. Utviklingen i det norske samfunnet går dessverre i feil retning, sier Gitlesen. Han er far til en 10 år gammel jente med Down syndrom.

NFUs landsstyre består i perioden 2009 – 2012 av:

Leder:

Jens Petter Gitlesen (Rogaland) (Nr. 2 fra høyre, første rekke)

Nestleder:

Anita Tymi (Nordland)

Styremedlem:

Vidar Haagensen (Akershus)

Grete Müller (Rogaland)

Ester Skreros (Vest-Agder)

Anne-Jorunn Økland (Hordaland)

Lillian Sundsdal (Aust-Agder)

1. varamedlem: Trine Lise Systad (Vest-Agder)

2. varamedlem: Gro Stalheim Iversen (Hordaland)

3. varamedlem: Olav Grimdalen jr. (Oslo)

4. varamedlem: Trond Magne Sandvik (Buskerud)

Les mer på Aftenbladet.no http://www.aftenbladet.no/lokalt/1082334/Jens_Petter_Gitlesen_ny_forbundsleder.html