Farlig praksis

I Aftenposten 19.02.13 kunne man lese om 26 år gamle Robert Saylor fra New Market i Maryland, USA, som døde etter at han ble lagt i mageleie av politiet. Dette er et av flere kjente tilfeller hvor personer med utviklingshemming har dødd etter å ha blitt holdt nede i mageleie. Denne samme farlige praksisen brukes også i Norge.
 
Robert Saylor ble lagt i mageleie fordi han nektet å forlate kinosalen.
Bruk av mageleie i helse- og sosiale tjenester er en praksis SOR ønsker å få en debatt rundt. 
 
 
Politiet skjerpet sine rutiner og begrenser sin bruk av mageleie etter den såkalte Obiora-saken i Trondheim i 2006. I etterkant av Obiora-saken kom Sivilombudsmannen med en kritisk rapport

Sivilombudsmannen sa i sin rapport: « Innenfor rimelige grenser kunne det ha vært innhentet informasjon og gitt tilstrekkelig opplæring og regulering, slik at risikoen for dødsfall ved bruk av mageleie som maktanvendelsesteknikk kunne ha blitt vesentlig redusert». "Gjennomgangen etterlater liten tvil om at kunnskap om helsefarene ved bruk av mageleie, og leiebetinget kvelning (positional asphyxia) generelt, var utbredt på tidspunktet for Obioras død – ikke bare i medisinske og rettsmedisinske miljøer, men også hos politimyndigheter i andre land, herunder flere av våre nærmeste naboland."
 
Det er på høy tid at vi får en grundigere gjennomgang av bruken av mageleie i helse- og sosialsektoren også. Her har både Fylkesmannsembetene og Statens Helsetilsyn et ansvar. Vi erkjenner at det faktisk er en gruppe mennesker som tidvis må stoppes fysisk for å forhindre vesentlig skade på liv og helse. Det er et ubehagelig tema, nærmest tabubelagt, men det må ikke forhindre oss fra å diskutere åpent risikoene forbundet med bruken av enkelte fysiske teknikker. Vi må tørre å spørre noen spørsmål: Hvor mange personer blir lagt i mageleie i helse- og sosiale tjenester? Når de blir lagt i mageleie, hvor lenge blir de holdt nede? Vet de som utfører holding i mageleie når tiltaket skal/må avbrytes? Har noen dødd som resultat av bruk mageleie i helse- og sosiale tjenester også? Hvor mange foreldre får hjelp til å håndtere sine barn's utfordrende atferd på en skånsom og trygg måte? Hvor stor er kunnskapen hos ansatte om risikoen ved bruk av mageleie? I hvor stor grad er dette tema som det undervises i og som diskuteres ved helse- og sosialfaglige utdanninger? Mange spørsmål som trenger et svar, raskt.
 
 
Litteraturtips
 
I Nunno et al, Learning from tradegy: A survey of child and adolecent restraint fatalities (2006), Child Abuse & Neglect, page 1333-1342, så man på dødsfall i heldøgnsinstitusjoner for barn og ungdom i USA i perioden 1993 til 2003. Ved 27 av 45 dødsfall var mageleie brukt (prone holds).
 
Se den australske veilederen Wooderson, J. (2010) Reducing the risks associated with the use of physical restraint. Ipswich, Australia: Centre of Excellence for Behaviour Support.
 
 
 
---