E-læringskurset «Mat og trivsel»

I prosjektet «Mat og trivsel» ble det utviklet ett e-læringskurs om kosthold og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning og ett kurs for deres hjelpere, ikke minst tjenesteytere.
 
Mange mennesker med utviklingshemning har en usunn livsstil, ikke minst når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. Dette går lett ut over både helsen og livskvaliteten. Kursene er hjelpemidler for å motvirke dette. Kurset for hjelpere kan tas selv om personer med utviklingshemning ikke tar kurset beregnet på dem. Hvis personer med utviklingshemning tar kurset beregnet på dem, anbefales det at hjelpere først går gjennom sitt kurs og så er til stede når brukerne tar sitt kurs. Trykk her for å se kurset for mennesker med utviklingshemning.  
 
Kurset for hjelpere er estimert til å ta fire timer, inkludert slutt-test.
 
Velg "Mat og trivsel" i SORs e-læringsportal Mangfold og muligheter for å starte kurset for hjelpere/tjenesteytere.
 
Kurset ble utviklet av Karde i et prosjekt ved samme navn.  Prosjektet var støttet av ExtraStiftelsen i 2014 - 2015.