Frihet, omsorg, tvang og makt

SOR konferanse i Bergen 4. og 5. mai 2017.
KONFERANSEN BLE FULLTEGNET. Utfordringer og dilemma ved selvbestemmelse, kontroll, støtte og påvirkning i tjenester til personer med utviklingshemming.

 

Konferanse i Bergen 4. og 5. mai 2017
Scandic Bergen City - Konsertpaleets storsal KP1

Målgrupper:
Alle som arbeider for personer med utviklingshemming - ledere,   politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.
 
Les mer på vår påmeldingsside. 
KONFERANSEN BLE FULLTEGNET. 
 
 
 
TORSDAG 4. MAI
                    08:30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09.30 Velkommen
Henriette Westhrin, styreleder Stiftelsen SOR
Jarle Eknes, daglig leder Stiftelsen SOR
09.35 Frisk og freidig
TV BRA reportasje
09.40 Om retten til selvbestemmelse
Lars Fredrik Svendsen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen
10.20 Rettsikkerhet for utviklingshemmede
Alvorlige brudd på FN konvensjonen - hvordan står det til og hva gjør vi med det?
Ivar Stokkereit juridisk rådgiver UNICEF og medlem i Rettighetsutvalget for NOU På lik linje
10.50 Pause
11.20 Ett skritt frem og to tilbake?
Endringer i lovverket rundt tvang og makt
Arve Arntsen Mosand, vernepleier, Fylkesmannen i Vestfold
11.45 Nye utfordringer knyttet til tvang og makt
Torill Vebenstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland og medlem i Rettighetsutvalget for NOU På lik linje
12.10 Krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap
Bjarte Malum, vernepleier, miljøterapeut i Bergen kommune
12.35 Lunsj
Parallellsesjoner
13.35
A
Vold i nære relasjoner
Funn og refleksjoner om utagering og vold i tjenester til personer med utviklingshemming
Jarle Eknes, psykologspesialist og daglig leder Stiftelsen SOR
Helene Myklebustad, fagrådgiver, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
Siv Bjønnum, fagrådgiver, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune

Konsultasjonsteam om vold og overgrep
Siv Bjønnum, fagrådgiver, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
Heidi Eriksen Losnedal, Statens barnehus i Vest politidistrikt

Utviklingshemmede utsatt for vold og overgrep
John-Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
B Mellom selvbestemmelse og tvang - insisterende praksiser i fire norske fylker.
Sølvi Linde, høgskolelektor, Institutt for sosialfag og vernepleie, Høgskolen i Bergen
Thomas Owren, stipendiat, Senter for nyskapning, Høgskolen i Bergen

Hvem må egentlig ha beslutningskompetanse?
Gry Bogetun, seniorrådgiver Fylkesmannen i Finnmark
15.00 Pause
15.30 Team Boys
Kulturelt innslag, bandet Team Boys fra Bergen
15.45 Quiz om tvang, makt og andre trøblete ting
Kim Berge, seniorrådgiver NAKU
16.15 Livet er ikke risikofritt
Randi Rosenqvist, rettspsykiater
17.00 Slutt for dagens faglige program
19.30
Konferansemiddag
Konsert med Ola Bremnes og Terje Nohr

             
 


 

FREDAG 5. MAI
                     09:00 En gang i livet skal alt komme til å bli forandret. Du også.
Torgeir Wittersø Skancke, journalist og fotograf
09.45 Frihet og drømmer om fremtiden
TV BRA reportasje
09.50 Tvang og selvbestemmelse - når blir det for mye av det ene og det andre?
Kurt Idar Elvegård, forsker ved NTNU Samfunnsforskning
10.20 Pause
Parallellsesjoner
10.50
A
Kartleggingsbanken
Helene Myklebustad, fagrådgiver, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
Sondre Dahl, miljøterapeut, Bergen kommune
Marianne Nielsen, leder for Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Bergen

Risikokartlegging og risikohåndtering
Øyvind Heen Ottesen, psykologspesialist, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjøvmordsforebygging Region Vest og Ungdomsenheten i Bjørgvin Fengsel
B Hverdagsmakt - avtale eller tvangsvedtak?
Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og lektor ved Nord Universitet

Sex, rett og slett
Torunn Ovrid, seksjon for barnehabilitering, Finnmarkssykehuset, sexologisk rådgiver NACS
Heidi Solvang, seksjon for voksenhabilitering, Finnmarkssykehuset, klinisk sexolog, leder av NFSS
12.15 Lunsj
13.15 Noe som skjedde på jobben
Kortfilm & tanker om filmen
Svein André Hofsø, skuespiller
Vidar Tevasvold Aune, produsent
13.45 Når sårbare mennesker utsettes for seksuelle overgrep
Fenomenforståelse
Rolf Arne Sætre, politioverbetjent ved Kripos
14.25 Det vi vil
Brukerrådene i Bergenhus og Årstad
14.45 Innenfra - historiene vi trenger
Film & refleksjoner
Mona Moe Ribaut, produsent
15.15 Slutt

I Last ned programmet

 Konferansen ble fulltegnet