NOU På lik linje - høring

NOU´en På lik linje skal på høring, og da er det viktig at vi roper så høyt og så mye at vi virkelig blir hørt. Egentlig hadde jeg tenkt til å si noe positivt om NOU´en. Men nei. Utvalgsleder Osmund Kaldheim var på SOR konferansen Bra i livet klar på at han ikke ville høre mer ros. Han ville at vi skulle kritisere, for å bidra til forbedringer av politikken for personer med utviklingshemming. Så la oss gjøre akkurat det.

_________________
Tekst: Jarle Eknes
_________________

Først og fremst vil jeg da si at av de åtte løftene i NOU´en er det som omhandler kompetanse det svakeste. Ikke bare svakest, men direkte tynt og tannløst. Grovt sett skal man forbedre tjenestene ved å gi noen kurs her og der. Og overser betydningen av fagkompetansen folk med minst treårig relevant profesjonsutdanning betyr for tjenestene. Ikke bra.

Løftet om arbeid kommer heller ikke særlig godt ut. Hvor er nytenkningen? Utover det usannsynlig dårlige forslaget om å overføre ansvaret for VTA til kommunene (egentlig et halvgammelt og dårlig forslag). Regnestykkene som presenteres ser ikke ut til å stemme, og villeder dermed beslutningstagere. Og slik kunne vi fortsatt. Ikke bare det, slik skal vi fortsette, dog supplert med å påpeke hva som burde stått der, vi skal ikke bare kritisere det som står der.

Vi høres!

 

______