Kulturdeltagelse og kulturopplevelser

På Gjøvik har de lenge jobbet godt med kunst- og kulturtilbud og fritidstilbud generelt, også for personer med utviklingshemming. På SOR-konferansen BRA i livet ble de invitert til å prate mer om dette, og ikke minst sto de for en fantastisk kulturopplevelse da Rockeværstingene entret scenen.

 

_______________________
Tekst og foto: Jarle Eknes
_______________________

Ola Narten Svendsen er musiker og fagleder for tilrettelagte kunst- og kulturtilbud ved Gjøvik kunst- og kulturskole. Han kunne fortelle at da HVPU-reformen i sin tid ble gjennomført var Gjøvik veldig raskt ute med å opprette stillinger og bevilge penger, slik at de tidlig kunne starte med fritidstilbud. Det var i 1994, og siden den gang har de opprettet 14 små og store stillinger innen kultur og fritid. De er plassert henholdsvis på frivilligsentralen og på Gjøvik kunst- og kulturskole og i kulturadministrasjonen.

Svendsen forteller at de er veldig glade i politikerne på Gjøvik, som aldri har kuttet spesielt mye på det området. Han kjenner til veldig mange andre kommuner som har lite eller ingen tilbud for utviklingshemmede. Enda verre er det at noen kommuner har stillinger og ansatte på området uten at det blir gjort noe særlig, men heldigvis er det også mange kommuner som har gode fritidstilbud og kulturtilbud.

Han viser til Pascal Norge som deres viktigste organisasjon knyttet til kultur for blant annet personer med utviklingshemming. Les mer om organisasjonen her: http://www.pascalnorge.no/

De jobber for kultur for alle, og kultur gir helse, sier Svendsen. Dette er et gammelt og godt begrep som de dyrker og bruker for det det er verdt. De mener oppriktig at noe av det viktigste i livet er å ha et bra fritidstilbud. Når det gjelder denne NOU’en finner ikke Svendsen så mye nytt der når det gjelder fritid. Det står der at noen kommuner har kommet veldig langt med fritidstilbud, og så står det at andre kommuner ligger langt etter. Dette visste vi fra før, slår han fast.

Når det gjelder ferie er det akkurat likt. Noen kommuner har penger å gi til ledsagerapparat. Andre kommuner har null kroner.

NOU’ens fokus på kultur er svakt, men Gjøviks fokus på dette er åpenbart sterkt. Dette kan du lese mer om i neste nummer av tidsskriftet SOR Rapport (nr.1 2017).