Ny leder for Empo tv

Vi har to fantastiske tv-kanaler for og med utviklingshemmede her i landet. TV BRA på Vestlandet og Empo tv på Østlandet. Empo tv søker nå ny leder.

Daglig leder for
vekst- og attføringsbedriften Empo as

Empo AS ble etablert i 1990 og tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser i Empo Produksjon og Empo TV. Empo skal tilby tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Gjennom sin virksomhet skal Empo bidra til å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter, slik at de erverver seg nødvendige ferdigheter for å kunne mestre. Empo skal bidra til større forståelse og aksept for tilrettelagt arbeid hos bedrifter i Ski og Omegn og i befolkningen generelt.

 

Empo tv søker en erfaren leder for bedriften som er i en periode med endring og utvikling. Lederen må både ha forståelse for den forretningsmessige driften og attføringsarbeidet, og ikke minst sammenhengen mellom dem. Et sosialt engasjement er en forutsetning ettersom virksomhetens formål er å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter å hjelpe dem til å kunne mestre hverdagen bedre.

 

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativ daglig ledelse av Empo

 • Ansvar for informasjon og rapportering til styret og for at styrets vedtak blir gjennomført
 • Ansvar for å ivareta dialogen og samarbeidet med NAV
 • Ansvar for å videreutvikle forretningsmodellen og organisasjonen til EMPO slik at den også i fremtiden skal kunne tilby attraktive og trygge arbeidsplasser
 • Overordnet ansvar for at brukere (deltakerne) får den oppfølgingen som er avtalt
 • Overordnet ansvar for at Empo yter service til sine kunder og leverer tjenester og produkter til avtalt pris og kvalitet

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- og høyskoleutdannelse
 • I særlige tilfeller kan relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring med dokumenterbare resultater
 • Dokumenterbar forretnings- og økonomikompetanse
 • Erfaring fra attføringsarbeid, helsefaglig arbeid eller samhandling med NAV er en fordel men ikke en betingelse

 

Personlige egenskaper

 • Klar og tydelig leder med god evne til å omsette strategi til praktisk handling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Tillitsvekkende og trygg relasjonsbygger med gode påvirkningsegenskaper
 • Kvalitetsbevisst, resultat- og utviklingsorientert.
 • Dyktig til å prioritere.
 • Strukturert og løsningsorientert.
 • Høy etisk bevissthet.

 

Empo tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som er viktig for enkeltmennesker og samfunnet
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige og dyktige kolleger
 • Gunstige pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale

 

Søknadsfrist:
19.februar 2017

Søknad
Komplett søknad med CV og attester sendes via: FINN.NO - kode: 89962764

 

Kontaktinformasjon:
Gunnar Wedde
Styreleder
930 64 251- gunnar.wedde@uke.oslo.kommune.no

Pål E Torkildsen
Konsulent
957 33 863 - er-torki@online.no