Nav i en ny tid - for arbeid og aktivitet

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har utarbeidet en innstilling til Stortinget om Stortingsmeldingen Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Kirsti Bergstø fra SV oppfordrer regjeringen til å legge til rette for at de kreftene som jobber for HELT MED får hjelp og støtte til arbeidet med å få personer med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidsliv.
Kirsti Bergstø. Foto: Jarle Eknes

Kirsti Bergstø viser til at i 1994 utgjorde andelen utviklingshemmede 71 pst. av VTA-plassene, i 2012 var andelen redusert til 32 pst. Det har med tiden kommet en økning i antall VTA-plasser generelt, men det er en klar tendens i retning av at personer med utviklingshemming blir utkonkurrert av andre grupper i denne ordningen. Samtidig viste tall fra Nav i 2006 at det kun var 59 personer med utviklingshemming som var ansatt i arbeidslivet på ordinære vilkår.

Bergstø viser videre til at det er mange bedrifter som ønsker å ansette personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet når lønnsbetingelser og tilskuddsordninger er tilpasset arbeidsevne og behov for oppfølging. I Danmark har forsøk med KLAP-modellen ført til at mer enn 1 700 personer med kognitive funksjonsnedsettelser har fått jobb i butikkjeder, hotellkjeder, barnehager og sykehjem, og mer enn halvparten av disse har en utviklingshemming.

Bergstø mener at en tilsvarende ordning i Norge vil kunne bidra til at mange med utviklingshemming kan ansettes i arbeid hvor deres innsats er synlig og verdsatt og bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv og samfunn. Ordningen er betydelig rimeligere enn kostnadene ved VTA i skjermet sektor. Hun oppfordrer regjeringen til å legge til rette for at de kreftene som jobber for en slik modell i Norge, får hjelp og støtte til arbeidet.