Ni får praksisplass

Ni personer med utviklingshemming får arbeidspraksis ved to Scandic-hotell i Bergen, gjennom SOR-prosjektet HELT MED.

Etter fire uker får de tilbud om fast stilling, når både arbeidstaker og arbeidsgiver er fornøyd med hverandre. Av de ni jobbet fire ved VTA bedrift, én gikk på skole, tre var arbeidsledige og én hadde annen jobb. Dette er folk som kommer til å bli en berikelse for Scandic hotellene, og ikke minst betyr det enormt mye for de dyktige og arbeidsomme personene med utviklingshemming som begynner i disse jobbene.

 

 

HELT MED er et prosjekt som handler om å få flere mennesker med utviklingshemning ut i arbeidslivet. HELT MED er inspirert av KLAP i Danmark, som har resultert i at mer enn 2.000 personer med kognitive funksjonsnedsettelser har fått jobb i det ordinære arbeidsliv, hvorav ca 70 % har utviklingshemming.

I 2016 utviklet vi en modell tilpasset norske forhold, med klare mål om å få mennesker med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet. Dette arbeidet ble mulig gjennom støtte fra Extrastiftelsen.

I 2017 startet vi arbeidet med å etablere arbeidsplasser i Norge, for personer med utviklingshemning. Ved tilstrekkelig finansiering kan vi gjennom HELT MED bidra til et betydelig antall nye arbeidsplasser for målgruppen årlig.

Kontrakter og avtaler utarbeides i nært samarbeid med fagforeninger. Det er etablert et godt samarbeid med LO sentralt, FO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor.

 

Se TV BRA reportasjen:

http://www.tvbra.no/reportasjer/kasper-fikk-mote-nye-kollegaer/