Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.
Forsiden til veilederen

 

Veilederen er utarbeidet i SOR-prosjektet "Vold i nære relasjoner -når personer med utviklingshemning utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem." 

Den er ført i pennen av Siv Bjønnum & Helene Myklebustad.

 

I Heftet kan lastes ned gratis ved å trykke på denne linken.

 

Trykt hefte kan bestilles fra Stiftelsen SOR, så langt lageret varer.

 

Bruk skjema nedenfor for å bestille. Du kan også bestille på epost post@sorpost.no hvis du ønsker det.

Priser:

1-4 stk kr 300,- pr stk
5 stk kr 700,- (kr 140 pr stk)
10 stk kr 1.000 (kr 100 pr stk)
For antall over 10 eksemplarer kr 100 pr stk

Uavhentede pakker vil bli belastet med kr 400,-

Takk til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for den økonomiske støtten som har gjort dette arbeidet mulig.