Fikk drømmejobben

- Her skal jeg jobbe lenge, sier Camilla Jacobsen. 29-åringen er en av syv som ble ansatt hos Scandic-hotellene i Bergen i går.
Camilla Jacobsen

Skrevet av Dag Bjørndal, ba.no. Foto: Eirik Hagesæter

Det var rene jubeldagen på Scandic City i går.

Oppe i 2. etasje var både TV og aviser invitert til å overvære utdelingen av ansettelsespapirene til syv nye unge medarbeidere – alle med utviklingshemming.

Inspirert fra Danmark

- Dere er en berikelse for oss, både som gode kollegaer og flotte representanter for Scandic i møte med våre gjester, sa Asle Prestegard, distriktsdirektør i Scandic.

Det er gjennom prosjektet «Helt med» de syv har fått jobb. Ni personer ble tatt inn i en rekrutteringstid på fire uker. De fikk vist seg, og i går fikk syv av dem fast jobb på hotellet.

«Helt med» er inspirert av lignende prosjekter i Danmark som har resultert i at mer enn 2000 personer med funksjonsnedsettelser har fått jobb i det ordinære arbeidslivet. 70 prosent av disse har utviklingshemming.

I går fikk to av de syv jobb på Neptun, på kjøkken og i vedlikeholdstjenesten. På Scandic City i Håkonsgaten fikk to jobb i kjøkkenet, én på teknisk og to i konferanseavdelingen.

- Vi skal vise at mennesker med utviklingshemming er en ressurs, også i arbeidslivet. Det er helt i tråd med våre grunnverdier om inkludering og mangfold, sier Asle Prestegard.

Han sier hotellkjeden startet rekrutteringene på vanlig måte gjennom annonser.

Stolte ansatte

Sosial dumping

- Vi tok inn ni interesserte og ga dem ulike arbeidsoppgaver i fire uker. To av dem falt ut av rekrutteringsprosessen. Jeg synes to av ni er helt innenfor hva vi kan regne med, sier Prestegard.

Han mener de nye ansatte representerer en til nå uutnyttet ressurs i arbeidslivet.

- Med litt tilrettelegging og veiledning vil mange kunne utføre en rekke meningsfulle arbeidsoppgaver, mener han.

De som ansettes gjennom ordninger fortsetter å motta uføretrygd, men mottar i tillegg lønn fra arbeidsgiver.

Hotellet betaler 30 kroner per time til de nyansatte. I tillegg mottar de uføretrygd.

Scandic fikk massiv ros fra flere av de fremmøtte, men både fra stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) og fra LO ble det advart mot sosial dumping.

Camilla er storfornøyd

- Derfor er det viktig at partene i arbeidslivet – også NHO – er med på dette prosjektet, sa Heggelund.

Camilla Jacobsen er storfornøyd med både jobben og lønnen.

For pengene kan hun bli selvstendig og uavhengig. Og på jobben er hun med på å skape verdier, helt på linje med andre.

- Jeg kutter grønnsaker og frukt, steker kjøtt, rydder og tar meg av bosset. Så fyller jeg på når det er buffé, smiler hun.

Hun omtaler kollegaene som kjempesnille og mener hun klarer seg greit.

Gamle Christian Rieber er med på prosjektet.

- Man må tenke på hvilken dag som er god for den enkelte, og det er den dagen du kjenner at du har vært til nytte efor andre, sier han.

Fra flere hold ble det fremholdt at de syv arbeidsplassene bare er de første i en ny satsing.

- Nå ønsker vi at flere lignende arbeidsplasser også vil være med på «Helt med»-prosjekter.

FAKTA

  • «Helt med» skaper jobber i det ordinære arbeidslivet for mennesker med utviklingshemming som mottar uføretrygd.
  • Du må møte i tide og være engasjert.
  • Du må være god til å lytte og flink til å holde orden.
  • Du må ha god personlig hygiene.
  • Før ansettelse må du gjennom en praksisperiode på fire uker, der du og din leder finner ut om jobben passer deg.
  • Du får en kontaktperson (en fadder) som skal sikre at du har det bra og at du lærer det du skal.
  • Stiftelsen SOR (Samarbeidsrådet) står bak Helt Med. SOR arbeider for å sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemming og andre kognitive funksjonsnedsettelser.

Artikkelen er hentet fra Bergensavisen, tirsdag 30. mai, 2017.