Det gode engasjement

For å lykkes med et prosjekt som har som mål å etablere arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv, trenger vi entusiastiske folk rundt oss. Og det har vi mange av. Også fra politiske miljø. Vi er veldig glade for den entusiasmen stortingsrepresentant Stefan Heggelund har vist oss.

 

 

Heggelund er stortingsrepresentant for høyre, og er med i Stortingets Arbeids- og sosialkommite. Da SOR arrangerte markering av de første arbeidsplassene for personer med utviklingshemming, åpnet Heggelund den faglige delen, i tillegg til at han deltok i paneldebatten.

 

Heggelund har et godt engasjement for å inkludere også personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv, og i samfunnet forøvrig. 

Vi som driver prosjekt HELT MED ser frem til et godt samarbeid og dialog også i fortsettelsen. En vakker dag er forhåpentligvis ikke HELT MED lenger et prosjekt, men en fast ordning som bidrar til at personer med utviklingshemming i enda større grad kan føle at de er inkludert og til nytte for samfunnet.