Ferdigheter for fremtiden

SOR konferanse 26. og 27. oktober 2017.
Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid, utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.

Konferanse i Oslo 26. og 27. oktober 2016
Oslo kongressenter, Folkets hus

Målgrupper: Alle som er engasjert i gode levekår for
mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter,
miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende,
tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Les mer på vår påmeldingsside.

Med forbehold om endringer.
 

I Last ned programmet
TORSDAG 26. OKTOBER
                    08:30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09.30 Kulturinnslag
09.35 Velkommen Åpning
Marianne Borgen, ordfører i Oslo kommune
09.45 Gode fagfolk vokser!
Greta Maria Skau, fagbokforfatter, sosiolog og pensjonert førsteamanuensis
10.30 Pause
10.50 Hvordan forstår vi begrepene miljøterapi og miljøarbeid, og hvilke konsekvenser har dette?
Sølvi Linde, høgskolelektor, Høgskolen på Vestlandet
11.20 Miljøterapi som behandling ved komplekse traumer
Lene Amble, psykolog og fagbokforfatter, Barne- og familieetaten i Oslo
Cathrin Dahl-Johansen, fagbokforfatter, barnevernspedagog og enhetsleder i Sagene bydel
12.00 Lunsj
13.00 Kulturinnslag
Arte + v/Carlos Guerrero, Paco Valls Garcia, Ola Narten Svendsen og en hel haug artister fra inn- og utland
13.20 Hjernen er ikke alene
Samspill mellom emosjoner, kognisjoner og miljøterapeutiske intervensjoner.
Karl Elling Ellingsen, professor NTNU, daglig leder NAKU
13.45 Pause
Parallellsesjoner
14.10
A

Psykisk helse & miljøterapi Validerende samhandling
Terapeutiske prosesser ved utviklingshemming og psykiske lidelser
Trine Lise Bakken, forsker ph.d. og enhetsleder ved regional kompetansetjeneste, PUA, OUS

Psykisk helsearbeid i kommunene for personer med utviklingshemming og psykiske vansker
Jane Hellerud, ledende vernepleier, Regional seksjon psykiatri utviklingshemming/autisme, OUS

B

Aldring, helse & miljøarbeid Miljøarbeid for eldre
Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste

"Vi må jo få kose oss litt"
Motivasjon for sunn livsstil hos personer med utviklingshemming
Stine Skorpen, fagkonsulent, Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste

15.20 Pause
15.45 Relasjon som verktøy
Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og lektor ved Nord Universitet
16.10 Tur - retur knestående
Rigmor Galtung, infotainer, erfaringskonsulent og vernepleier
16.50 Slutt for dagen
19.15
Konferansemiddag
 
  Danseinnslag ved Arte+
  Konsert med Knut Reiersrud

             


 

FREDAG 27. OKTOBER
                     09:00 Å leve med autisme
Arnstein Aano, erfaringskonsulent
Anne Brit Sæther Hellesø, vernepleier
09.35 Kreativt miljøarbeid
Oddbjørn Johansen, dosent i profesjonsvitenskap, HiNT
10.05 Velbegrunnet miljøarbeid
Lars Rune Halvorsen, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold
10.35 Pause
Parallellsesjoner
10.55
A

Organisasjon & rammebetingelser Organisasjonen som terapeut
Hva kjennetegner den gode miljøterapeutiske organisasjon?
Erik Larsen, psykologspesialist og tidligere professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Langvakter som virkemiddel for tjenesteutvikling og kvalitet
Fra skadebegrensning til tjenesteutvikling
Randi Huus, virksomhetsleder i Bodø kommune

B Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon
Ole Greger Lillevik, førstelektor Høgskolen i Narvik
12.15 Lunsj
13.15 Kulturinnslag
Pascal Rockers
13.30 Opprørende & pårørende
Familiens innflytelse i miljøarbeid
Harald Kvame Hansen, forbundsleder LUPE
13.55 Det du vil vite
Kommunikasjon mellom pårørende og ansatte
Line Federley Kirkemo, utvikler, Jodacare
14.05 Virkemidler for å oppnå gode rammevilkår
Reinert Enerstvedt, faglig rådgiver, Sveio kommune
14.30 Sjekking på høyt nivå
Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid
Jon Arne Løkke, dosent ved Høgskolen i Østfold
15.00 Slutt

I Last ned programmet